Vyšel kalednář akcí 2011!

Díky spolupráci Občanského sdružení MEZI LESY, ZO ČSOP Sylva Lunae, ZO ČSOP Kladská, Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje, Správ CHKO Český les a CHKO Slavkovský les a mnoha jiných organizací právě vyšla brožurka "Pojďte s námi do přírody 2011" s programem přírodovědných akcí v západních Čechách na rok 2011. Brožurku si můžete stáhnout na našich internetových stránkách v sekci ke stažení nebo bezplatně objednat na info@ceskymlesem.cz.