Český les bude mít i letos svůj den!

V sobotu 18. června se od 13:00 na Zlatém Potoce uskuteční třetí ročník Dne Českého lesa. Stejně jako předešlé ročníky bude i ten letošní zaměřen na přírodu, historii a tradice tohoto zapomenutého kraje.

Hlavním bodem letošního programu bude ukázka domácké výroby kolomazi na kolomazném kameni a ukázka a vyzkoušení rýžování zlata. Kromě toho se návštěvníci mohou těšit na výrobu keramiky, dřevorubecké soutěže, tvořivé dílny, prezentace organizací působících v regionu, prodej místních produktů nebo doprovodná kulturní vystoupení, například tachovských Komedyjantů. Pro dětské návštěvníky bude určitě hlavním bodem programu Den s LČR, hry a soutěže zaměřené na přírodu.

Vstup na akci je zdarma, občerstvení zajištěno.
Bližší informace najdete na www.lesycr.cz a www.ceskyles.nature.cz.

Akci pořádají LESY ČR, s.p., lesní závod Přimda ve spolupráci se Správou CHKO Český les za přispění Kolowratových lesů, a.s., Plánských lesů, s.r.o. a Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL).
Partnery akce jsou SKI Klub Zlatý Potok, Hornicko-historický spolek Planá, ZO ČSOP Sylva Lunae, Mezi lesy o.s., MAS Zlatá cesta, MAS Český západ, Europäischer Köhlerverein e.V., Nakladatelství Českého lesa, Obec Lesná, Terra Tachovia a MKZ Horšovský Týn.