Za májovou květenou Českého lesa

Druhou výpravu za poznáním přírody Českého lesa v tomto roce pro Vás na sobotu 21. května připravila Správa CHKO Český les ve spolupráci s občanským sdružením MEZI LESY a Českým svazem ochránců přírody Sylva Lunae. S botanikem Petrem Mudrou se vydáme pátrat po hadcových slezinících do Drahotínského lesa a jarní květenou na Starý Hirštejn.

Sraz pro zájemce o exkurzi je v sobotu 21. května v 9:30 na autobusovém nádraží v Domažlicích nebo 9:45 u Muzea J. Š. Baara v Klenčí pod Čerchovem. Pro účastníky exkurze bude vypraven speciální autobus. Kapacita autobusu je omezená, místo si, prosím, rezervujte na tel. 725 141 686 nebo emailem na info@ceskymlesem.cz. Pro motorizované účastníky je sraz v 10:00 na odbočce u rybníčku na severním okraji lesního komplexu Drahotínského lesa, po levé straně silnice z Poběžovic do Drahotína. Nejprve se vydáme prozkoumat květenu hadcového ostrova do Přírodní rezervace Drahotínský les, poté se autobusem přesuneme do Vranovského sedla, odkud vystoupáme hřebenovou stezkou na vrchol Starého Hirštejna. V Přírodní rezervaci Starý Hirštejn se seznámíme s květenou suťových a bukových lesů, uvidíme například oměj vlčí mor, lýkovec jedovatý nebo česnek medvědí. Exkurze bude dlouhá asi 7-8 km. Zpátky do Domažlic pojede autobus kolem 15 hodiny.

Další exkurze v rámci cyklu "Za poznáním Českého lesa" se uskuteční v sobotu 4. června. Společně s geologem RNDr. Jiřím Hlávkou se vydáme obdivovat zajímavé geologické výtvory Sedmihoří.