Den Čekého lesa

V sobotu 18. června se od 13:00 na Zlatém Potoce uskuteční třetí ročník Dne Českého lesa. Stejně jako předešlé ročníky bude i ten letošní zaměřen na přírodu, historii a tradice tohoto zapomenutého kraje.

Hlavním bodem letošního programu bude ukázka domácké výroby kolomazi na kolomazném kameni a ukázka a vyzkoušení rýžování zlata. Kromě toho se návštěvníci mohou těšit na výrobu keramiky, dřevorubecké soutěže, tvořivé dílny, prezentace organizací působících v regionu, prodej místních produktů nebo doprovodná kulturní vystoupení, například tachovských Komedyjantů. Pro dětské návštěvníky bude určitě hlavním bodem programu Den s LČR, hry a soutěže zaměřené na přírodu.

Na místo konání akce je vyloučen vjezd motorových vozidel. Pro zájemce z Tachova je doprava zajištěna autobusem ve 12:00 do tachovské sportovní haly. Vlastním motorovým vozidlem lze dojet na Starou Knížecí Huť, kde je odstavné parkoviště, odtud kyvadlovou autobusovou přepravou (11:00 - 12:50) na Zlatý Potok. Doprava zpět po ukončení akce zajištěna.

Vstup na akci je zdarma, občerstvení zajištěno.

Bližší informace najdete v pozvánce, která je ke stažení v sekci" ke stažení".

Akci pořádají LESY ČR, s.p., lesní závod Přimda ve spolupráci se Správou CHKO Český les za přispění Kolowratových lesů, a.s., Plánských lesů, s.r.o. a Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL).

Partnery akce jsou SKI Klub Zlatý Potok, Hornicko-historický spolek Planá, ZO ČSOP Sylva Lunae, Mezi lesy o.s., MAS Zlatá cesta, MAS Český západ, Europäischer Köhlerverein e.V., Nakladatelství Českého lesa, Obec Lesná, Terra Tachovia a MKZ Horšovský Týn.