Nová naučná stezka v Českém lese

Ve čtvrtek 29. září se v jižní části CHKO Český les, v Caparticích, pro veřejnost slavnostně otevře nová naučná stezka. Návštěvníkům přiblíží zachovalé druhově bohaté luční porosty s výskytem řady vzácných druhů rostlin.

Stezka, dlouhá necelé 2 kilometry, seznámí návštěvníky s běžnými lučními druhy i se vzácnými orchidejemi. Během vycházky se dozví navíc něco o historii Capartic a jejich okolí.
Nejkrásnější pohled na Capartické louky je na jaře a v časném létě, kdy jsou rostliny v plném květu, ale i mimo toto období nabízí stezka řadu zajímavostí. Jsou zde vidět různé druhy motýlů a ptáků a návštěvníci si mohou sami vyzkoušet, jak zdejší obyvatelé využívali vodu k pohánění strojů, které bývalo v oblasti Českého lesa velmi rozšířené.

Naučnou stezku zrealizoval Český svaz ochránců přírody Sylva Lunae ve spolupráci se Správou CHKO Český les za finanční podpory NET4GAS, generálního sponzora ČSOP.
Projekt „NET4GAS. Blíž přírodě.“ je realizován ve spolupráci s generálním partnerem ČSOP, společností NET4GAS. Jeho cílem je ochrana přírody prostřednictvím prezentace významných lokalit veřejnosti.

Slavnostní otevření stezky proběhne ve čtvrtek 29. září. Kromě slavnostního přípitku a občerstvení je pro návštěvníky připravena i společná komentovaná procházka po stezce. Sraz pro účastníky je ve 13 hodin v Caparticích u kapličky.
Pozvánku najdete v sekci "ke stažení".