Z historie železářství v Českém lese

Druhou podzimní výpravu za poznáním přírody Českého lesa pro Vás na neděli 2. října připravila Správa CHKO Český les ve spolupráci s občanským sdružením MEZI LESY a Českým svazem ochránců přírody Sylva Lunae. S RNDr. Jiřím Hlávkou ze Správy CHKO Český les se vypravíme putovat po historii železářství v Českém lese.

Sraz pro zájemce o exkurzi je v neděli 2. října v 10:00 v Broumově u zámečku sv. Víta. Pro nemotorizované zájemce o exkurzi bude vypraven zdarma speciální autobus, který pojede z Tachova, vlakového nádraží v 9:30. Kapacita autobusu je omezená, místo je třeba zarezervovat na tel. 725 141 686 nebo emailem na info@ceskymlesem.cz.
Z Broumova se pěšky vydáme údolím Hamerského potoka do Přírodní rezervace Broumovská bučina a vycházku zakončíme v Treppensteinu, bývalém hraničním přechodu Mähringu.
Nenáročná procházka bude dlouhá přibližně 6 km. Cestou se dozvíme spoustu zajímavých informací o historii Broumovské železárny a válcovny hraběcího rodu Haimhausenů, loveckém zámečku, broumovské výrobě drátu nebo historii Joštova rybníka. Uvidíme geologické výtvory v Přírodní rezervaci Broumovská bučina, uhlířské "placy" a pozůstatky hamru v Treppensteinu. Zpátky do Tachova pojede autobus kolem 15 hodiny.

Účast na exkurzi i autobus je zdarma.

Další exkurzí z cyklu "Za poznáním Českého lesa" bude vycházka po památných stromech a sklářství na Fichtenbachu, která se uskuteční v sobotu 22. října.