Setkání příznivců Českého lesa!

Muzeum Českého lesa a Správa CHKO Český les připravili pro zájemce o přírodu a historii Českého lesa historicky první přátelské posezení, jehož tématem bude příroda Českého lesa, její vývoj, osud i ochrana. Posezení nazvali "Setkání přátel a příznivců Českého lesa" a uskuteční se ve čtvrtek 20. října od 17 hodin v Muzeu Českého lesa v Tachově.

Přátele a příznivce v muzeu přivítá ředitelka Muzea Českého lesa PhDr. Jana Hutníková a vedoucí Správy CHKO Český les Ing. Jindřich Horáček, Ph.D.
Po slavnostním přivítání je pro návštěvníky akce připraveno povídání o tom, co se děje v Českém lese a malé občerstvení. Po přednáškách bude následovat diskuze účastníků. A na co se můžete těšit? RNDr. Jiří Hlávka ze Správy CHKO Český les například seznámí přítomné s historií dolování na Tachovsku, Libor Dvořák z Městského muzea v Mariánských Lázní se zajímavým hmyzem lokalit Stará Mohelenská a Slatina a Ota Spannbauer o mapování kulíška nejmenšího a sýce rousného v Českém lese. Dále jsou připravena povídání botanická, ornitologická či mykologická.
Setkání pro zájemce o přírodu a historii Českého lesa připravilo Muzeum Českého lesa v Tachově ve spolupráci se Správou CHKO Český les. Těšíme se na Vás!
Akce je pro návštěvníky zdarma.