Památné stromy a sklářství na Fichtenbachu!

Další podzimní výpravu za poznáním přírody Českého lesa pro Vás na sobotu 22. října připravila Správa CHKO Český les ve spolupráci s občanským sdružením MEZI LESY a Českým svazem ochránců přírody Sylva Lunae. S Ing. Jiřím Kaderou, lesníkem Správy CHKO Český les a historikem Zdeňkem Procházkou se vypravíme pátrat po historii sklářství a památných stromech v Českém lese.

Sraz pro zájemce o exkurzi je v sobotu 22. října v 9:00 v Domažlicích na autobusovém nádraží nebo v 9:15 na Babyloně u hotelu Baumann. Pro zájemce o exkurzi bude vypraven zdarma speciální autobus. Kapacita autobusu je omezená, místo je třeba zarezervovat na tel. 725 141 686 nebo emailem na info@ceskymlesem.cz.
Z Babylonu pojede autobus k Čerchovu, odkud se vydáme pěšky přes Zámeček na Fichtenbach. Cestou si povíme něco o zaniklých sklářských provozech při Chladné Bystřici (Amerika, Zámeček, Fichtenbach) a o památných stromech (Fremuthova jedle, Smrk u Zámečku, Dubovka v Zapomenutém údolí). Zpět do Domažlic autobus přijede okolo 14 hodiny.

Účast na exkurzi i autobus je zdarma.

Poslední letošní exkurzí z cyklu "Za poznáním Českého lesa" bude houbařská exkurze do Přírodní rezervace Diana, která se uskuteční v sobotu 29. října.