Kalendář přírodovědných akcí 2010!

Díky spolupráci ZO ČSOP Kladská, Občanského sdružení MEZI LESY, Muzea Cheb, p.o. Karlovarského kraje, Správ CHKO Český les a CHKO Slavkovský les a mnoha jiných organizací vyšla na začátku tohoto roku brožurka "Pojďte s námi do přírody" s programem přírodovědných akcí v západních Čechách na rok 2010. Brožurku si můžete stáhnout na našich internetových stránkách v sekci ke stažení nebo bezplatně objednat na info@ceskymlesem.cz.