Českým lesem
Aktuality Publikace o regionu Fotogalerie Ke stažení Odkazy Kniha návštěv Kontakty

NAUČNÉ STEZKY

Naučná stezka Podkovák
Zpřístupňuje vrchovištní rašeliniště nacházející se v severní části Českého lesa cca1 km jižně od komunikace Lesná – Stará Knížecí Huť (odbočka k naučné stezce z komunikace pro motorová vozidla je označena informační tabulí, tabule je orientována ve směru příjezdu od Staré Knížecí Huti). Rašeliniště je zpřístupněno povalovým chodníkem vinoucí se blatkovým borem s charakteristickou vegetací v podrostu (kyhanka sivolistá, šicha černá, klikva bahenní, suchopýr pochvatý). Stezka je zakončena zastřešenou vyhlídkovou plošinou s výhledem na drobné vodní plochy a vzácné druhy rostlin (rojovník bahenní, rosnatka okrouhlolistá, tučnice bahenní).

Přimdská naučná stezka
Naučná stezka o délce 7 km s dvanácti zastaveními, které informují návštěvníka o historii města Přimda a částečně i rodu Kolowrat-Krakovských. Začátek i konec u kostela Sv. Jiří na náměstí. Na trase zřícenina hradu Přimda.

Naučná stezka Sklářství v okolí Lesné
Naučná stezka seznamuje návštěvníka s historií sklářství, osídlením a přírodou Českého lesa v okolí Staré Knížecí Huti, výchozím bodem je obec Lesná, délka trasy činí 9,5 km a obsahuje 13 zastavení.

Kolowratova naučná stezka
Stezka byla otevřena v roce 2007 a provází turisty z převážné části přes území Kolowratových Lesů. Na trase dlouhé přibližně 20 km je celkem 18 tématických zastavení, většinou vázaných k historii nebo k současnosti kolowratského panství.

Naučná stezka Sedmihoří
Naučná stezka probíhající v délce cca 10 km přírodním parkem Sedmihoří. Stezka se proplétá malebnou lesní krajinou plnou žulových balvanů a skalek. Naučné tabule seznamují návštěvníka s přírodou a historií kraje. Podrobně se věnuje žule a produktům jejího zvětráváním, které patří k nejlépe vyvinutým v Čechách. Vhodným nástupním místem je hájenka v Miřkově, kam je možné přijet autem. Stezka byla rekonstruována péčí s. p. Lesy České republiky, lesní závod Horšovský Týn.

Naučná cykloturistická stezka Branka
má 11 zastavení a její celková délka je 17 km. Vede z Branky na západ a zpět přes Oboru.

Údolím Hamerského potoka
Nová naučná stezka o délce cca 2 km s osmi zastaveními věnovanými historii broumovského dolování mědi, olova a stříbrných rud.

Po zaniklých obcích Českého lesa
Naučná stezka podává návštěvníkovi přehled o více než 50 zaniklých lokalitách na příhraničním území Českého lesa. Kdysi obydlená místa se po válce ocitla v zóně tzv. železné opony. Tam, kde před válkou žili své všední i sváteční dny obyvatelé vsí a samot, nacházíme jen pozůstatky lidských sídel. Stezka podává ucelený popis zaniklých osad se zřetelem na jejich umístění v terénu a jejich dostupnost. Místa zaniklých osad jsou opatřena tabulkou s česko-neměckým názvem vsi. Pěší turisté i cykloturisté z obou stran hranice mohou navštívit naučnou trasu, která je rozdělena do 3 úseků na 3 dny:

1. den – zaniklé vsi v trojúhelníku Železná, Bělá nad Radbuzou, Rybník
2. den – zaniklé vsi v trojúhelníku Rybník, Poběžovice, Nemanice
3. den – zaniklé vsi v trojúhelníku Čerchov, Pasečnice, Všeruby


Kalendář akcí
TIP na výlet