Českým lesem
Aktuality Publikace o regionu Fotogalerie Ke stažení Odkazy Kniha návštěv Kontakty


TRADIČNÍ AKCE

Český les je příhraniční oblastí. Privilegované postavení obyvatel (Chodů) se odrazilo v duchovním a kulturním životě, který se zde bohatě rozvíjel. Svébytná kultura dala možnost vyniknout významným osobnostem, jejichž umělecká tvořivost vycházela ze života místních obyvatel. Tyto tradice se zachovaly více v jižní části Českého lesa.
Chodské tradice se udržují v nářečí, projevech lidové slovesnosti, typické muzice a tanci nebo v lidových krojích. Nejvýraznějšími místy těchto tradic jsou kromě Domažlic Postřekov, Klenčí pod Čerchovem, z menších sídel Trhanov a Chodov. Tato místa jsou také spjata se jmény významných osobností Chodska – J. Š. Baara, J. Vrby, J. Jindřicha a dalších.
Na kulturní a společenský život vždy působil i vliv sousedního Bavorska. To se projevilo i při vzniku nových tradic a pořádání společenských akcí.
V severní části zájmového území je centrem společenských akcí město Tachov. Nejpopulárnější jsou Tachovské husitské slavnosti, které se konají tradičně v září. Jiné významné akce jsou Mezinárodní sraz historických vozidel – Jízda Saši Kolowrata (konané v červnu), Česko-bavorský běh na lyžích v Lesné (Volks-Ski-Wandertag) nebo turistický pochod Přimda – Železná. Přeshraniční dopad má i Svatoanenská pouť do Broumova.
Nejvýznamnější kulturní akcí na Chodsku, která má i dnes výrazně nadregionálního dopad, jsou Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť (srpen), největší národopisné slavnosti v západních Čechách. Dalšími významnými kulturními událostmi v jižní části zájmového území jsou Slavnosti sv. Jana Nepomuckého v Poběžovicích (česko-bavorské setkání), Výhledy 2000 v Klenčí (J. Š. Baar) (červenec) nebo masopust v Postřekově (únor). Ze sportovně-turistických akcí je možno zmínit jezdecké přebory o Cenu Chodska nebo lyžařský běh kolem Klenčí. Z akcí zaměřených na ochranu přírody a připomenutí starých tradic jmenujme Den Českého lesa, jehož první ročník se konal v roce 2008. V rámci akce se uskutečnilo pálení milíře a starověká tavba železa.

Kalendář akcí
TIP na výlet