Českým lesem
Aktuality Publikace o regionu Fotogalerie Ke stažení Odkazy Kniha návštěv Kontakty


FLORA A VEGETACE

Masiv Českého lesa je tvořen převážně lesními ekosystémy. Drobné nelesní enklávy se nacházejí zejména v místech zaniklého osídlení. Větší nelesní celky pak nelezneme v jižní části tohoto pohoří. Jedná se zejména o okolí stávajících sídel jako jsou Přimda, Rozvadov, Železná, Rybník, Černá Řeka. Rozsáhlejší bezlesí mimo dosah současného osídlení se zachovalo na Pleši nebo v Nemanické nivě. Neobhospodařované, zejména drobnější nelesní enklávy podléhají poměrně rychlé sukcesy. Zarůstají náletovými dřevinami a pozvolna se mění v les. Zcela odlišná situace je v podhůří Českého lesa, kde vznikla pestrá mozaika různě velkých lesních celků a poměrně intezivně obhospodařované zemědělské krajiny.

Přestože příhraniční pásmo Českého lesa bylo po 2. světové válce téměř úplně vylidněno, nelze ani v této oblasti hovořit o neporušené přírodě. Stále musíme mít na mysli, že v místech, kde dnes téměř nepotkáme člověka, bylo před šedesáti lety poměrně husté osídlení, existovala tu řada drobných fabrik a docházelo, zde k relativně intenzivnímu zemědělskému obhospodařování.

Kalendář akcí
TIP na výlet