Českým lesem
Aktuality Publikace o regionu Fotogalerie Ke stažení Odkazy Kniha návštěv Kontakty


FAUNA

Původní fauna Českého lesa je zastoupena převážně lesními druhy. Teprve sekundárně činností člověka vznikly biotopy otevřených stanovišť. Nežli vyjmenovávat dlouhý seznam zvířecích obyvatel Českého lesa, bude lepší blíže se zaměřit na některé zajímavé nebo z pohledu Českého lesa významné druhy.

Bobr evropský
Na území CHKO Český les se nachází jedna z nejpočetnějších populací bobra evropského (Castor fiber) v ČR. Velikost populace je v Českém lese odhadována na 25 – 30 rodin. V oblasti nejvyššího výskytu byla vyhlášena Evropsky významná lokalita Kateřinský a Nivní potok, která spojuje severní a jižní část CHKO Český les. První, ne zcela doložené zprávy o výskytu bobrů v Českém lese v povodí Kateřinského potoka pocházejí z konce 80. let minulého století, kdy se bobři objevili na bavorské straně hranic v povodí řeky Naab. Jednalo se o jedince pocházející z reintrodukcí, které se prováděli v 60. letech minulého století v okolí Řezna a Ingolstadtu v Bavorsku. První výskyt bobrů v  západních Čechách byl zaznamenán v roce 1985 na Radbuze u obce Srby na Domažlicku. Na Kateřinském potoce se prokazatelně usadili kolem roku 1990 nedaleko zaniklého Šestého železného hamru u Sv. Kateřiny.

Kalendář akcí
TIP na výlet