Českým lesem
Aktuality Publikace o regionu Fotogalerie Ke stažení Odkazy Kniha návštěv Kontakty


NEŽIVÁ PŘÍRODA

Hydrologie
Voda pramenící v Českém lese odtéká z části povodím Labe do Severního moře a z části povodím Dunaje do Černého moře. Střední částí Českého lesa probíhá hlavní evropské Labsko-dunajské rozvodí.

V Českém lese pramení celá řada potoků i řek. Turisticky atraktivním místem je např. pramen Radbuzy nedaleko obce Závist. Většina pramenných vod včetně toku Radbůzy je odváděna do řeky Mže, část vod severní části Českého lesa je odváděna Ohří. Vody dunajského povodí jsou v německu odváděny řekou Naab.

Bohužel celá řada toků byla v minulosti napřímena a svedena do umělých koryt. Došlo tak ke snížení retenčních schopností území v případě vysokých vodních stavů a zároveň došlo k výraznému narušení krajinného rázu, o záníku mnoha cenných vegetačních stanovišť ani nemluvě. Klasickým příkladem takových necitlivých zásahů je např koryto řeky Radbuzy v okolí obce Rybník nebo tok Nivního potoka mezi Železnou a Dianou.


Minerální prameny Českého lesa
Průvodce po minerálních pramenech I. - Český les.
V kapesním průvodci po minerálkách Českého lesa najdete charakteristiky a fotografie jednotlivých minerálních vývěrů oblasti a zároveň přehledné mapky, GPS souřadnice a popisy, jak se k minerálkách nejlépe dostat.

Studánky v Českém lese
(pomozte i vy zmapovat studánky a prameny v Českém lese)


Geologické zajímavosti Českého lesa


Český křemenný val
Nápadným geologickým útvarem probíhajícím nesouvisle úpatím Českého lesa od České Kubice po Tachov a dále k Zadnímu Chodovu a Drmoulu je Český křemenný val. Vůči zvětrávání odolný křemen vytváří v tomto území řadu na povrch vystupujících skalek, z nichž řada z nich je turisticky atraktivních. Chodovské Skály, Sokolova vyhlídka u České Kubice, Nový Kramolín (nápadný skalní útvar vystupující přímo v obci do výše 10 m).

NPP Železná hůrka
Železná hůrka je pozůstatkem jednoho z nejmladších projevů třetihorní sopečné činnosti v Čechách. Na vzniku tělesa se podíleli nejméně dvě sopečné erupce. Železná hůrka byla v minulosti těžena pro stavební účely. Do dnešní doby se nedochova kruhová deprese na vrcholu, která byla považována za kráter. Těžební činnost odhalila v jižní části pahorku profil sopečnými vyvrženinami. Od severu je pahorek velmi nenápadně ukrytý v okolní zemědělské krajině.

Žuly a jejich zvětrávání
V Českém lese a jeho podhůří vystupují žuly na povrch v několika tělesech. S nejkrásnějšími žulovými útvary se potkáme v Sedmihoří. Jedná se o prstencovitý pás sedmi nápadně vystupujících vrcholů. Uprostřed prstence leží plochá sníženina s Mezholezským rybníkem. Sedmihoří je doslova plné nejrůznějších žulových balvanů a skal, které v důsledku mrazového zvětrávání vytváří často velice unikátní a nezvyklé tvary. Jedním z prosperujících řemesel tohoto kraje proto bylo kamenictví. Ještě dnes pozorný návštěvník najde bezpočet stop po této činnosti. Se vznikem žulových skal, historií i přírodou tohoto území seznamuje návštěvníka naučná stezka

Krasové jevy na Dyleni

Drahotínské hadce

Kalendář akcí
TIP na výlet